Preludium.net
Ten serwis używa cookies, dzięki którym może działać lepiej. Więcej w zakładce Cookies

Opłaty za naukę

Działalność Preludium finansowana jest z opłat rodziców.

Czesne jest zapłatą za cały miesiąc nauki w Preludium a nie za poszczególne lekcje. Oznacza to, że w każdym miesiącu należy wnieść opłatę w ustalonej wysokości niezależnie od dni ustawowo wolnych od pracy, świąt czy ferii.

Wysokość opłat:

Cykl sześcioletni:

klasy I - III - 300 zł / za miesiąc
klasy IV - VI - 400 zł / za miesiąc

Cykl czteroletni:

klasa I - 380 zł / za miesiąc
klasy II - IV - 400 zł / za miesiąc

Korzystanie z instrumentów wypożyczonych z Preludium podwyższa opłatę: 30–50 zł (zależnie od wartości instrumentu).
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z nauki w Preludium.
Opłaty należy przesyłać (z góry) w terminie do 10. dnia każdego miesiąca na konto:

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia "Preludium"
mgr Barbara Zwolińska-Kobiela
45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 25
PKO Bank Polski I O/Opole
73 1020 3668 0000 5602 0352 5573

Nasza Galeria

Co w galerii

Fotografie z koncertów i imprez organizowanych przez Preludium. Zapraszamy do oglądania...

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I St. „Preludium”
Barbara Zwolińska-Kobiela
45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 25
NIP: 754-001-01-06
Konto: PKO Bank Polski I O/Opole
Nr: 73 1020 3668 0000 5602 0352 5573
www.preludium.net

Dane kontaktowe

Sekretariat:
Opole, ul. Powstańców Śl. 25
poniedziałek, środa, piątek: 14.00-18.00
wtorek, czwartek: 13.00-17.00
tel.: 774417969, 531474263
biuro@preludium.net