Preludium.net
Ten serwis używa cookies, dzięki którym może działać lepiej. Więcej w zakładce Cookies

Dlaczego warto uczyć muzyki

alt

...Z punktu widzenia psychologii, żadna ze sztuk nie daje tylu możliwości rozwijania zdolności twórczych jak właśnie muzyka.

Efekty muzyczne są wynikiem systematycznych wysiłków cząstkowych podejmowanych w określonych dniach i godzinach. Dziecko musi przełamywać chwilowe niechęci do nauki i różne przeszkody obiektywne. Czasem wymaga to naprawdę dużego samozaparcia.

alt

Wynikiem aktywności muzycznej, która powinna trwać od wieku przedszkolnego aż do dojrzałości, jest wykształcenie i utrwalenie zdolności podejmowania systematycznych wysiłków, które z czasem mogą stać się ważnym rysem charakteru...

alt

Nauka muzyki przyczynia się znacznie do rozwoju intelektualnego, motorycznego i manualnego. W jej trakcie konieczne jest wykonywanie podstawowych operacji matematycznych (analiza rytmów, trening palców, koordynacja ruchów w przestrzeni trójwymiarowej) jak i intensywne używanie pamięci...

alt

...Nauka muzyki znacząco wpływa na funkcjonowanie mózgu a również na jego strukturę. Badania elektrofizjologiczne (Altenmüller, Bangert, Liebert, Gruhn) wykazały, że podczas nauki muzyki, od wczesnego wieku wytwarza się umiejętność przestrzennej koordynacji ruchów prawej i lewej ręki oraz sztuka semantycznego odbierania dźwięków. Za procesy te odpowiada obszar mózgu w obrębie korowego ośrodka mowy. Ponadto zaobserwowano tworzenie większej liczby włókien nerwowych łączących obie półkule a także lepszą ich mielinizację czyli trwałość osłonek, co zwiększa ich późniejszą odporność na naturalny zanik związany ze starzeniem się....

alt

...Dowiedziono, że edukacja muzyczna ma niemały wpływ na umiejętność nawiązywania kontaktów w życiu społecznym, rozwija bowiem, poprzez wyrażanie uczuć w grze, emocjonalny wgląd w siebie. Wspólne muzykowanie uczy emocjonalnego zestrojenia, umiejętności odbierania reakcji partnerów i szybkiego dostosowywania się do nich...

alt

...Edukacja muzyczna rozwija myślenie abstrakcyjne i wpływa na myślenie kreatywne.

Doświadczenia naukowców dowiodły, że edukacja muzyczna wpływa na łatwość i trwałość opanowywania języków obcych...

alt

...W publikacji Hurwitza, Wolfa, Bortnicha i Kokasa z 1975 r. opisany jest eksperyment przeprowadzony na grupie dzieci zróżnicowanych wiekowo, o przeciętnym stopniu rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Eksperyment polegał na uczestnictwie dzieci w ćwiczeniach muzycznych.
Zajęcia prowadzono 5 razy w tygodniu po 40 minut. Po siedmiu miesiącach u dzieci tych zaobserwowano wzrost zdolności przyswajania informacji w procesie nauczania o 16%...

Nasza Galeria

Co w galerii

Fotografie z koncertów i imprez organizowanych przez Preludium. Zapraszamy do oglądania...

Prywatne Ognisko Artystyczne „Preludium”
Barbara Zwolińska-Kobiela
45-085 Opole, ul. Powstańców Śl. 25
NIP: 754-001-01-06
Konto: PKO Bank Polski I O/Opole
Nr: 04 1020 3668 0000 5402 0012 8033
www.preludium.net

Dane kontaktowe

Sekretariat:
Opole, ul. Powstańców Śl. 25
poniedziałek, środa, piątek: 14.00-18.00
wtorek, czwartek: 13.00-17.00
tel.: 774417969, 531474263
biuro@preludium.net